nl | en

Kunstenlandschap 8 t/m 10 juni 2019

 

Kunstenlandschap 2019– Wij nodigen u van harte uit voor de 2019 editie van ‘KunstenLandschap’.
Laat u verrassen door hedendaagse kunst, gedichten en voorstellingen, die u wandelend of fietsend in het landschap van Lonneker en het Roombeek tegenkomt. Diverse professionele kunstenaars tonen op bijzondere binnen -en buitenlocaties hun werk.

Mijn installatie “Air”,”The decision to flee came suddenly” en “But we try” staan in een oude schuur in Lonneker. Deze schuur was onderdeel van een ommuurde kwekerij bij een oud landhuis het Amelink. Hier naast is een oud ‘droog’ closet waar een kunstenaarsboek ligt

Meyke de Leeuw voelt een sterke betrokkenheid met de natuur de mensheid, de verscheidenheid en hun verschillende situaties. Enkele werken gaan over haar emigratie naar België. Deze emigratie naar zo dichtbij, over slechts één grens, dezelfde taal en verschillende culturen, is nu al een tienjarige, ingrijpende en verrijkende ervaring. Hoe is dat dan als je MOET emigreren, vluchtend voor angst en geweld, de leegte van het verlaten? Voor ieder individu komend vanuit een verschillende situatie en aankomend in een andere situatie.

De tentoonstelling loopt van 8 t/m 10 juni 2019 tussen 11u en 17u.

We hopen u met velen te mogen verwelkomen!

Amelink

Voortsweg 500

7524 Enschede, NL

https://www.kunstenlandschap.nl

Arts Landscape 2019 – We cordially invite you to the 2019 edition of “Arts Landscape”.
Be surprised by contemporary art, poems and performances that you encounter on foot or by bike in the landscape of Lonneker and Roombeek. Various professional artists display their work at special indoor and outdoor locations.

My installation “air”, “The decision to flee came suddenly” and “But we try” are in an old shed. This barn was part of a walled nursery at an old Amelink country house. Next to this is an old “dry” closet with an artist’s book

Meyke de Leeuw feels a strong involvement with nature, humanity, the diversity and their different situations. Some works are about her emigration to Belgium. This emigration to so close, just one border, the same language and different cultures, is already a ten-year, radical and enriching experience. What is it like when you MUST emigrate, fleeing fear and violence, the emptiness of leaving? For every individual coming from a different situation and arriving in a different situation.

The exhibition runs from 8 to 10 June 2019 between 11 am and 5 pm.

We hope to welcome you with many!

Amelink

Voortsweg 500

7524 Enschede, NL

https://www.kunstenlandschap.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *